Страница загружается...

 

ОбъявленияВнимание предприниматели!

http://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2021/07/WhatsAppImage2021-07-12at15.32.58.jpg

АО «СПК «Павлодар» повторно приглашает к сотрудничеству предпринимателей для реализации проекта «Строительство двух девятиэтажных жилых домов».

Обществу на праве временного возмездного землепользования принадлежит земельный участок площадью 2,6957 га для строительства многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Достык» города Павлодар, общая площадь квартир в жилых домах не менее 35 000 (тридцать пять тысяч) квадратных метров.

Требования к проекту:

– класс жилья – IV.

 

Требования к партнеру:

– 100% финансирование на строительство жилых домов;

– Разработка за счет собственных средств проектно-сметной документации жилых многоэтажных домов;

– Целевое использование вносимой доли;

– Правоспособность;

– Отсутствие у партнера и его аффилированных лиц просроченных обязательств перед финансовыми институтами на момент принятия решения УО;

– Наличие лицензии на проектирование, строительно-монтажные работы не менее второй категории;

– Срок строительства не более двух лет;

– Отсутствие судимости у руководителя и главного бухгалтера фирмы партнера.

 

Перечень необходимых документов:

– Заявка на участие;

– Копия удостоверения личности учредителя/ей;

– Копия удостоверения личности руководителя (для иностранных граждан либо лиц без гражданства – копия паспорта с регистрацией в органах миграционной полиции, либо копия вида на жительства);

– Приказ о вступлении первого руководителя Инициатора проекта в должность (с указанием даты вступления в должность и права первой подписи);

– Карточка с образцами подписей;

– Копия Устава;

– Копию Учредительного договора (в случае наличия);

– Копия Свидетельства (справка) о государственной (пере-) регистрации юридического лица-Инициатора проекта;

– Справка с ЕГОФ о зарегистрированном ЮЛ;

– Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки;

– Справка подтверждение с обслуживающих банков о наличии средств на счетах в необходимом объеме для реализации проекта;

– Лицензии на соответствующий вид деятельности (нотариально заверенная копия для лицензируемых видов деятельности);

– Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на предлагаемые активы;

– Договор намерение с проектной организацией по разработке проектно-сметной документации многоэтажных жилых домов;

– Эскизные проекты жилых многоквартирных домов;

– При необходимости могут быть запрошены иные документы.

 

Заявки принимаются с 24 августа 2021 года до 31 августа 2021 года по адресу: город Павлодар, ул. Луговая, 16, 617 кабинет, с 9:00 до 18:30 часов, телефон: 654550.

Кәсепкерлер назарына!

“Павлодар” ӘКК “АҚ “Екі тоғыз қабатты тұрғын үй құрылысы” жобасын іске асыру үшін кәсіпкерлерді қайтадан ынтымақтастыққа шақырады.

Павлодар қаласының “Достық” шағын ауданында көп қабатты тұрғын үйлер салу үшін “Павлодар” ӘКК “АҚ-ға Уақытша өтеулі жер пайдалану құқығындағы, алаңы 2,6957 га жер участкесі тиесілі, тұрғын үйлердегі пәтердлердің жалпы алаңы кемінде 35 000 (отыз бес мың) шаршы метр№

Жобаға қойылатын талаптар:

-Тұрғын үй класы-IV.

 

Серіктеске қойылатын талаптар:

-Тұрғын үй құрылысын 100% қаржыландыру;

-Өз қаражаты есебінен көп қабатты тұрғын үйлердің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу;

-Енгізілетін үоесті мақсатты пайдалану;

-Құқық қабілеттілігі;

-Уәкілетті орган шешімі қабылданған сәтте әріптестің және оның үоестес тұлғаларының қаржы институттары алдында мерзімі өткен міндеттемелерінің болмауы;

-Екінші санаттан кем емес жобалау, құрылыс-монтаждау жұмыстарына лицензияның болуы;

-Құрылыс мерзімі екі жылдан аспайды;

-Серіктес фирмасының басшысы мен бас бухгалтерінің соттылығының болмауы.

Қажетті құжаттар тізімі:

-Қатысуға өтінім;

-Құрылтайшының жеке куәлігінің көшірмесі;

-Басшының жеке куәлігінің көшірмесі (шетелдік азаматтар немесе азаматтығы жоқ адамдар үшін – тіркелген паспорттың көшірмесі немесе тұрғылықты тұруғаықтиярхаттың көшірмесі);

– Жоба бастамашысының бірінші басшысының қызметке кірісуі туралы бұйрық (қызметке кіріскен күнін және бірінші қол қою құқығын көрсете отырып);

– Қол қою үлгілері бар Карточка;

– Жарғының Көшірмесі;

– Құрылтай шартының көшірмесі (болған жағдайда);

– Жобаның бастамашысы-заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәліктің (анықтаманың) көшірмесі;

– Тіркелген заңды тұлға туралы E.gov-тан анықтама;

– Қызмет көрсететін банктерден өтінім берген күнгі жағдай бойынша қарыздар және басқа да орындалмаған талаптар бойынша несиелік және мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы анықтама;

– Жобаны іске асыру үшін қажетті көлемде шоттарда қаражаттың бар екендігі туралы қызмет көрсететін банктерден растау анықтамасы;

– Қызметтің тиісті түріне лицензиялар (лицензияланатын қызмет түрлері үшін нотариалды куәландырылған көшірме);

– Ұсынылатын активтерге құқық белгілейтін және құқықты куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

– Көп қабатты тұрғын үйлердің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жобалау ұйымымен ниет шарты;

– Көп пәтерлі тұрғын үйлердің эскиздік жобалары;

– Қажет болған жағдайда өзге де құжаттар сұратылуы мүмкін.

 

Өтінімдер 2021 жылғы 24 тамыздан бастап 2021 жылғы 31 тамызға дейін мына мекенжай бойынша қабылданады: Павлодар қаласы, Луговая көшесі, 16, 617 кабинет, сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін, телефон: 654550.

Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адрес
Посетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сети
Ищите нас в соц сетях
Полезные ссылки
Государственные сайты
http://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/akimat-logo.png
http://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/egov.jpg
Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адресПосетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сетиПосетите нас в соц. сетях

Яндекс-Метрика

Яндекс.Метрика
Translate »