Страница загружается...

 

ОбъявленияПроведение закупок социально – значимых продовольственных товаров в региональный стабфонд

https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2022/02/IMG_20220204_180923-e1643991966843.jpg

Вниманию сельхозтоваропроизводителей и дистрибьютеров!
Настоящим, АО «Социально предпринимательская корпорация Павлодар» объявляет конкурс на проведение закупок социально – значимых продовольственных товаров в региональный стабилизационный фонд:
1) Наименование товара: Масло подсолнечное рафинированное;
2) Объем товара: 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) литров;
3) Цена товара: 710 (семьсот десять) тенге с учетом НДС и доставки до склада в г. Павлодар;
4) Условия поставки: по заявкам Заказчика;
5) Условия оплаты: предоплата в размере 70 % от суммы договора;
6) Срок приема заявок: 2 (два) рабочих дней;
7) Срок окончания приема заявок: 15.00 часов, 16 ноября 2022 года;
8) Техническая спецификация приобретаемого товара;
9) Проект договора.
Для участия в конкурсе потенциальный поставщик обязан предоставить следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) ценовое (коммерческое) предложение на закупаемый товар;
3) свидетельство либо справка о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя;
4) договор, заключенный с производителем (копия) на дистрибуцию товара и/или иной официальный документ подтверждающий статус официального дистрибьютера, в случае если потенциальный поставщик является официальным дистрибьютером;
5) действующий сертификат происхождения товара и/или статистическая форма отчета 29-СХ или форма A-005 за прошедший год в случае, если потенциальный поставщик является производителем и (или) сельхозтоваропроизводителем;
6) техническая спецификация на поставляемый товар;
7) согласие с существенными условиями договора;
8) справки либо иные документы, подтверждающие наличие на складах необходимого объема товара и/или сырья для его производства на сумму авансового платежа, для рассмотрения возможности предоставления авансового платежа без залогового обеспечения;
Потенциальный поставщик представляет заявку на участие в закупе товара по адресу г. Павлодар, ул. Луговая 16, 6 этаж, 601 кабинет в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, полное наименование и почтовый адрес организатора закупок, наименование закупок, а также текст следующего содержания: «Закупка товара (указать название закупки)».


Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен дистрибьютерлердің назарына!

«Павлодар» әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ өңірлік тұрақтандыру қорына әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алуды өткізуге конкурс жариялайды:
1) тауардың атауы: тазартылған күнбағыс майы;
2) тауар көлемі: 66 000 (алпыс алты мың) литр;
3) тауардың бағасы: ҚҚС есебімен 710 (жеті жүз он) теңге және Павлодар қ. қоймаға дейін жеткізу;
4) жеткізу шарттары: Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша;
5) төлеу шарттары: аванстық төлем сомасына шарт сомасының 70% мөлшерінде алдын ала төлеу;
6) өтінімдерді қабылдау мерзімі: 2 (екі) жұмыс күні;
7) өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі: 2022 жылғы 16 қараша, сағат 15.00;
8) сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі;
9) шарт жобасы.
Конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:
1) конкурсқа қатысуға өтінім;
2) сатып алынатын тауарға бағалық (коммерциялық) ұсыныс;
3) заңды тұлғаны/дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік не анықтама;
4) егер әлеуетті өнім беруші ресми дистрибьютор болып табылған жағдайда, өндірушімен тауарды дистрибуциялауға жасалған шарт (көшірме) және/немесе ресми дистрибьютордың мәртебесін растайтын өзге де ресми құжат;
5) егер әлеуетті өнім беруші өндіруші және (немесе) ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші болып табылған жағдайда, тауардың шығарылған жерінің қолданыстағы сертификаты және/немесе есептің статистикалық нысаны 29-СХ немесе өткен жылғы А-005 нысаны;
6) жеткізілетін тауарға техникалық ерекшелік;
7) шарттың елеулі талаптарымен келісу;
8) кепілмен қамтамасыз етусіз аванстық төлемді ұсыну мүмкіндігін қарау үшін қоймаларда аванстық төлем сомасына тауардың және/немесе оны өндіру үшін шикізаттың қажетті көлемінің болуын растайтын анықтамалар не өзге де құжаттар;
Әлеуетті өнім беруші тауарды сатып алуға қатысуға өтінімді Павлодар қаласы, Луговая көшесі, 16, 6 қабат, 601 кабинет мекенжайы бойынша мөрленген конвертте ұсынады, оның бет жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы, сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекенжайы, сатып алу атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуі тиіс: “Тауарды сатып алу (сатып алу атауын көрсету)”.

Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адрес
Посетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сети
Ищите нас в соц сетях
Полезные ссылки
Государственные сайты
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/akimat-logo.png
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/egov.jpg
Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адресПосетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сетиПосетите нас в соц. сетях

Яндекс-Метрика

Яндекс.Метрика
Translate »