Страница загружается...

 

НовостиИнформация

https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2022/10/image-26-10-22-05-56.jpg

2022 жылы «Павлодар» ӘКК» АҚ-ның күріш сатып алу бойынша ақпарат

Өңірлік тұрақтандыру қорына күріш сатып алуды жүргізуге қатысты Instagram және Telegram әлеуметтік желілерінде посттардың жариялануына байланысты «Павлодар» ӘКК» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) келесіні хабарлайды.

Павлодар облысының күрішке деген қажеттілігі жылына 6,3 мың тоннаны құрайды. Алайда өңірлік тұрақтандыру қорының (бұдан әрі – Тұрақтандыру қоры) міндеттеріне өңірдің әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының (бұдан әрі – ӘМАТ) барлық қажеттілігін қамтамасыз ету кірмейді. Тұрақтандыру қорының ӘМАТ сату нарықтағы ең жоғары баға кезеңінде тұрақтандыру қорының серіктес дүкендері арқылы тауарлық интервенция жүргізу арқылы жүргізіледі, бұл Павлодар облысының келісілген сауда үстемесі 10%-дан аспайтын 250-ге жуық сауда нүктесі. Осылайша, ӘМАТ бағасын тұрақтандыру тетігі іске асырылуда, сондай-ақ өңірдің әлеуметтік қорғалатын топтарына тұрақтандыру қорының арзандатылған өніміне қолжетімділік қамтамасыз етілуде.

Қазіргі уақытта «Павлодар» ӘКК» АҚ күрішті тұрақтандыру қорына сатып алу мәселесі пысықталуда. Тұрақтандыру қорына өнімді сатып алу қолданыстағы «Павлодар» ӘКК» АҚ өңірлік тұрақтандыру қорын қалыптастыру және пайдалану қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылады, олардың ережелеріне сәйкес Азық-түлік тауарларын беруші өндіруші және (немесе) ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші және (немесе) көтерме кәсіпорын (дистрибьютор) болып табылады. Бұл ретте, конкурсқа қатысуға жоғарыда көрсетілген Қағидаларда көзделген кез келген қатысушы қатысуға құқылы.

Бүгінгі жағдай бойынша күріштің ресми бөлшек сауда бағасы 335 тг/кг құрайды. Сонымен қатар, сауда объектілеріне мониторинг жүргізу кезінде нақты нарықтық бағалардың ресми бөлшек сауда бағаларынан айтарлықтай айырмашылықтары белгіленгенін атап өткен жөн, сондықтан күріштің нарықтық бағасы 305 тг/кг-нан (тұрақтандыру қорының өнімі) 550 тг/кг-ға дейін өзгереді. Нарықта ұсынылған ең төменгі баға бұл 2020-2021 жылдардағы егіннен сатып алынған тұрақтандыру қорының өнімі, яғни өнім тиісті жылдары 209-270 тг/кг бағамен сатып алынды. Атап айтқанда:

– 2020 жылы 246,4 тг/кг бағамен 67,9 тонна;

– 2020 жылы 209,44 тг/кг бағамен 136 тонна;

– 2022 жылдың ақпан айында 270 тг/кг бағамен 268 тонна.

Көрсетілген шарттар бойынша жеткізуші Қызылорда облысының «АЗА-МИР» ЖШС ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші болды.

Қоғам ағымдағы жылы күріш бағасына талдау жүргізді, нәтижесінде мыналар анықталды. Күріштің көтерме бағасы Қызылорда облысында – күріштің негізгі жеткізушісі – ауа райының қолайсыздығына және судың тапшылығына байланысты, төмен өнімділікке байланысты 370 тг/кг-нан 520 тг/кг-ға дейінгі деңгейде қосылады.

Қазіргі уақытта күріш бағасының өсу үрдісі тоқтамайды.

Ағымдағы жылдың қазан айында қоғам 204 тонна күріш сатып алды, оның нәтижесі бойынша ҚҚС және Павлодар-Южный станциясына жеткізуді ескере отырып, ең төмен бағаны 370 тг/кг ұсынған “АЗА-МИР” ЖШС жеңімпаз болып танылды.


Информация по закупу риса АО «СПК «Павлодар» в 2022 году.

В связи с опубликованием постов в социальных сетях Instagram и Telegram касательно проведения закупок риса в региональный стабилизационный фонд, АО «СПК «Павлодар» (далее Общество) сообщает следующее.

Потребность Павлодарской области в рисе составляет порядка 6,3 тысяч тонн в год. Однако в задачи регионального стабилизационного фонда (далее Стабфонд) не входит обеспечение всей потребности региона в СЗПТ. Реализация СЗПТ стабфонда проводится в периоды наибольшей цены на рынке, путем проведения товарных интервенции через магазины партнёры стабфонда, это порядка 250 торговых точек Павлодарской области с оговоренной торговой надбавкой не более 10%. Тем самым реализуется механизм стабилизации цен на СЗПТ, а также обеспечивается доступ социально незащищенным слоям населения региона к удешевлённой продукции Стабфонд.

В настоящее время Обществом прорабатывается вопрос закупа в Стабфонд риса. Закуп продукции в Стабфонд осуществляется согласно действующим «Правилам формирования и использования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Павлодар», согласно положениям которых поставщиком продовольственных товаров является производитель и (или) сельхозпроизводитель и (или) оптовое предприятие (дистрибьютор). При этом, участие в конкурсе имеет право принять любой участник, предусмотренный вышеуказанными правилами.

По состоянию на сегодняшний день официальная розничная цена на рис составляет 335 тг/кг. Вместе с тем, необходимо отметить, что при проведении мониторинга торговых объектов установлены значительные расхождения реальных рыночных цен от официальных розничных цен, так рыночные цены на рис варьируются от 305 тг/кг (продукция стабфонда) до 550 тг/кг. При этом, наименьшая цена предложенная на рынке является продукцией стабфонда с урожая 2020 – 2021 годов, который закупался по цене от 209-270 тг/кг в соответствующих годах. А именно:

– 67,9 тонн по цене 246,4 тг/кг в 2020 году;

– 136 тонн по цене 209,44 тг/кг в 2020 году;

– 268 тонн по цене 270 тг/кг в феврале 2022 года.

Поставщиком по указанным договорам являлся сельхозтоваропроизводитель с Кызылординской области ТОО «АЗА-МИР».

Обществом проведен анализ цен на рис в текущем году, в результате которого выявлено следующее. Оптовые цены на рис складываются на уровне от 370 тг/кг до 520 тг/кг, вследствие низкого урожая, в связи с погодными условиями и нехваткой воды в Кызылординской области – основном поставщике риса.

В настоящее время тенденция по повешению цены на рис не прекращается.

В октябре т.г. Общество произвело закупку риса в количестве 204 тонны, по результатам которой победителем признано ТОО «АЗА-МИР», предложившее наименьшую цену 370 тг/кг, с учетом НДС и доставки до станции Павлодар-Южный.

 

Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адрес
Посетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сети
Ищите нас в соц сетях
Полезные ссылки
Государственные сайты
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/akimat-logo.png
https://spkpavlodar.kz/wp-content/uploads/2020/05/egov.jpg
Контакты
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Наш адресПосетите наш офис
Павлодар, ул. Луговая, 16
Социальные сетиПосетите нас в соц. сетях

Яндекс-Метрика

Яндекс.Метрика
Translate »